Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Δυνάμει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζωγράφου αρ. 7, Τ.Κ. 10435, (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους της Εταιρείας και τις κινητές εφαρμογές της καθώς και όταν συναλλάσσεστε με το υποκατάστημα παροχής υπηρεσιών γραφείου που διατηρεί στην Αθήνα, επί της οδού Πλαταιών αρ. 55.

Στην ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΕ αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, καθώς και να σας ενημερώνουμε για το πώς σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)/679/2016(GDPR) και το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει κάθε φορά.

Διαδικτυακοί Τόποι της Εταιρείας

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.pi55.com αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου βρίσκονται ενδεικτικά πληροφορίες για τη λειτουργία της Εταιρείας και του υποκαταστήματός της, τα νέα και οι ανακοινώσεις της καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω τηλεφόρτωσης (download) στη κινητή εφαρμογή της εταιρείας με τίτλο Π55.

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική, Απορρήτου, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, επώνυμο, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, επαγγελματική κατάσταση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση IP (πρωτόκολλο διαδικτύου), στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή οιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο. Επίσης συλλέγουμε στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω του φυσικού υποκαταστήματος μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας μας, καθώς και του τηλεφωνικού μας κέντρου λ.χ. στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις υπηρεσίες μας, την κριτική σας ή τα παράπονά σας. Επιπλέον, η εικόνα σας μπορεί να καταγραφεί σε CCTV όταν επισκέπτεστε το υποκατάστημα που διατηρούμε στην Αθήνα επί της οδού Πλαταιών αρ. 55 ενώ η τηλεφωνική σας συνομιλία με εκπρόσωπο του τηλεφωνικού μας κέντρου δύναται να ηχογραφείται για λόγους διασφάλισης απόδειξης των συναλλαγών.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Απευθείας από εσάς:

Από τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο διαδικτυακό τόπο ή στην εφαρμογή μας, από τις συναλλαγές με εμάς είτε μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής είτε μέσω του φυσικού υποκαταστήματος μας.

 • Από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα μας:

Επιπλέον συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων συλλογής δεδομένων: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετε cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεσή σας.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω τιθέμενων σκοπών και μόνο:

 • Για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας
 • Για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να σας παράσχουμε ή/και βάσει αυτών που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
 • Για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας.
 • Για να μπορούμε απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση θα υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε.
 • Για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας. Η ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΕ ενημερώνει τους επισκέπτες που έχουν δώσει τη σχετική συναίνεση αναφορικά με τη διενέργεια διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών της, εκδηλώσεων και δρωμένων που τυχόν διοργανώνει καθώς και ερωτηματολογίων και δημοσκοπήσεών της προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς.
 • Για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΕ, που τα επεξεργάζονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, πρόσβαση στα Δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως.

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Αναβαθμίζουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού μας και των τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία (operators) με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση των κρατήσεών σας (χρήση σύστηματος κρατήσεων Office RnD) και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και μόνο εφόσον η έγκριση σας έχει παρασχεθεί. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου ή εκ δικαστικής ή διοικητικής απόφασης. Δεν φέρουμε ευθύνη σε σχέση με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων.

Ο ιστότοπος www.pi55.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δικαιώματα

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας και ως εκ τούτου μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 • Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pi55.com. Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση complaints@dpa.gr.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.