Η ομάδα

Η ομάδα του Π55 συνδέεται με το πάθος του καθενός για καινοτόμες αλλαγές, σε μια περίοδο που η Αθήνα γίνεται ξανά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Όραμα

Το όραμά τους είναι να αναβιώσουν την αρχαία αύρα της πόλης που χαρακτηρίστηκε από τη φιλοσοφία, τη φιλοξενία και τις πρωτοποριακές ιδέες.

Δέσμευση

Η κοινότητα του Π55 οφείλεται στη δική τους αγάπη και δέσμευση για να δημιουργήσουν ένα παραγωγικό περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς.